Welcome to My Blog!

Nguyễn Lê Thiên Hương
Follow Me

Bà con " NHANH TAY KHÔNG HẾT HẠN "By  nguyenle thienhuong     17:29     
NHANH TAY KHÔNG HẾT HẠN

(Các khoản này được quy định tại thông tư 156)

Các DN cần phải nộp các văn bản sau trong tháng 12/2013:

1/ Nộp mẫu 08 ( bổ xung thông tin) thông báo số TK ngân hàng , mở tại NH nào, thời hạn nộp trước 31/12/2013.

2/ Đối với các DN có doanh thu Năm 2013 dưới 1 tỷ đồng thuộc đối tượng nộp tờ khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, nếu DN tiếp tục kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải có công văn gửi cơ quan Thuế quản lý ( theo mẫu số 06/GTGT – ban hành kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính) để đăng ký và cam đoan thực hiện tốt chế độ sổ sách kế tóan, hạn nộp trước ngày 20/12/2013, quá thời hạn trên nếu không có Công văn, tờ khai thuế của DN sẽ không đc chấp nhận.

About nguyenle thienhuong

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas euismod diam at commodo sagittis. Nam id molestie velit. Nunc id nisl tristique, dapibus tellus quis, dictum metus. Pellentesque id imperdiet est.

Đăng nhận xét