Welcome to My Blog!

Nguyễn Lê Thiên Hương
Follow Me
- kê khai hóa đơn :
+ Hóa đơn đầu vào :

câu hỏi 1  : chẳng là e mới lục ra 3 hóa đơn đầu vào ngày 31/12/2012 , 07/01/2013, 11/01/2013 , e muốn hỏi là nếu e kê vào báo cáo thuế tháng 6 thì có được ko , hoặc nếu e muốn báo cáo vào báo cáo thuế t5 đã nộp thì e phải làm ntn
 trả lời :