Welcome to My Blog!

Nguyễn Lê Thiên Hương
Follow Me


Phần mềm HTKK 3.1.6

 

phan-mem-htkk-3-1-6

 

 

 

 

Tải phần mềm HTKK 3.1.6

 

Ngày phát hành Phiên bản Tải bộ cài đặt05/03/2013
3.1.615/01/2013
3.1.518/10/2012
3.1.428/05/2012
3.1.316/03/2012
3.1.203/02/2012
3.1.118/01/2012
3.1.001/12/2011
3.0.214/07/2011
3.0.1

 

Phần mềm HTKK 3.1.6 được cung cấp chính thức tại trang web của Tổng Cục Thuế.

Nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6

Tổng cục Thuế nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6 để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khác.
Các mục nội dung nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.6
+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/GTGT, 01A/TNDN, 01B/TNDN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép đánh dấu gia hạn nộp thuế GTGT tháng 1, 2, 3 năm 2013, gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III năm 2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC.
+ Bổ sung hỗ trợ mẫu biểu kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế” dưới dạng file excel theo mẫu tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư.
+ Cập nhật danh mục biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tờ khai 01/TTĐB: Từ 45% lên 50% đối với 2 mặt hàng là Rượu từ 20 độ trở lên và Bia trong danh mục biểu thuế áp dụng từ ngày 01/01/2013 theo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
+ Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/NTNN: Ứng dụng hỗ trợ cho phép lựa chọn tỷ lệ 5% hoặc 10% thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay phải trả (quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 134/2008/TT-BTC) theo hướng dẫn tại công văn số 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của Tổng cục Thuế.
+ Cập nhật chức năng kê khai tờ khai 03/KK-TNCN: Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, từ 01/01/2013, tổng số thuế TNCN tạm khấu trừ áp dụng theo thuế suất 0,1% tổng giá trị chuyển nhượng chứng khoán (thuế suất 0,05% chỉ áp dụng từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2012).
Một lần nữa cung cấp cho các bạn liên kết để tải phần mềm HTKK 3.1.6

Download phần mềm HTKK 3.1.6

 (Phần mềm đã được fix lỗi in 2 trang ở tờ khai thuế GTGT)
  • Có nhng ước mơ s vn ch là ước mơ dù cho ta có n lc đến đâu nhưng nh có nó ta mnh m hơn, yêu cuc sng hơn và biết c gng tng ngà

  • Có nhng li ha cũng vn ch là li ha dù ta có mãi ch đi bi ngui ha đã không còn nh, nhưng nh có nó ta biết hi vng và mong ch.  

 
 
 
  • Có nhng ước hn cũng s ch là ước hn nếu mt mai mt người đã b đi, nhưng nh có nó đã có nhng giây phút tht s tuyt vi.  • Có nhng ni đau vn mãi là ni đau mt khi ta không th thoát khi chúng, nhưng nh có nó ta đã trưởng thành hơ  •  Có nhng sai lm s mãi là sai lm và ta đau kh khi nhn ra mình sai lm nhưng nh có nó bng git mình: điu sai lm duy nht ca ta là ph nhn nhng gì trái tim ta tht s cm nhn.
  • Có nhng ln tình c gp nhau đơn gin ch biết mt nhau hay thm chí chng đ ý ti, nhưng nh có nó ta cht nhn ra : vô tình gp nhau ba ln đó là nhân duyên. Có nhng người bn đơn gin ch là người quen, nhưng nh có h ta nhn rng tên bn thân ca ta tuyt vi lm. Có mt ngui s luôn ch là mt ca thế gii nhưng mãi mãi là c thế gii ca mt người và nh có người y ta đã có mt tình yêu. Có nhng cuc tìm kiếm đơn gin ch là tìm kiếm nhưng nh có nó ta hiu rng tình yêu là gia mt bin người vn tìm thy nhau. Và s có nhng người làm nên tt c vì h có ước mơ; h tin vào li ha; h có nhng li ước hn; h đã trưởng thành t ni đau; h nhn ra sai lm; h có mt người bn tht s và vì bên h còn có mt tình yêu.